MARKTZANGERS-MARKTLIEDEREN

De marktzangers zijn definitief uit ons straatbeeld verdwenen. Sedert het midden van de 20ste eeuw brengen zij hun gezongen nieuws door middel van ‘vliegende blaadjes’ niet meer naar het volk. TamboerEen eeuwenoude traditie in Vlaanderen is voorgoed verdwenen omdat na de Tweede Wereldoorlog de mensen meer en meer nieuwe informatiekanalen (kranten, radio, …) ter beschikking hadden. Zij hebben nochtans een heel aparte en voorname plaats ingenomen in de Vlaamse volksmuziek.

In de eerste helft van de 20ste eeuw waarin zij actief waren op onze markten en andere openbare plaatsen beleefden zij een laatste hoogtepunt. In die periode kende Vlaanderen tientallen marktzangers, de ene al kwaliteitsvoller dan de andere. Zoals in gelijk welke (sport)discipline blijven de voornaamste namen natuurlijk hangen: Lionel Bauwens (alias TAMBOER), Alberic Cattebeke, Achiel Coppenolle, Victor Beckaert, … Erik Wille koersIn honderden liederen bezongen zij in die periode het wel en wee van onze bevolking: de twee wereldoorlogen, wielerwedstrijden en andere sportgebeurtenissen,de moorden van Beernem, liefdesaffaires, … en ook veel plezante (en pikante) liederen tot vermaak van de toeschouwers.

Volkszanger Erik Wille en accordeonist Luc De Sutter brengen die verdwenen traditie weer tot leven. In verschillende themaprogramma’s zingen en spelen zij de marktliederen van weleer. Het zijn meezingprogramma’s met plakkaatliederen en historische duiding, vaak ondersteund door powerpointbeelden.