MARKTZANGERS BEZINGEN HET DAGELIJKS LEVEN

‘De nieuwsbrengers in vroegere tijden’, zo zou men de marktzangers kunnen noemen. Bij gebrek aan informatiekanalen in vorige eeuwen hebben zij met hun liederen op markten en pleinen het gewone volk geïnformeerd over de meest uiteenlopende feiten en gebeurtenissen. Tot zij kort na de Tweede Wereldoorlog (omstreeks 1950) definitief uit onze dorpen en steden verdwenen zijn. Om nooit meer weer te keren … Zoals Lionel Bauwens (Tamboer) in de eerste helft van de 20ste eeuw waren zij in vroegere eeuwen ongemeen populair.Erik 7 Zij brachten (verkochten!) hun gezongen nieuws door middel van ‘vliegende blaadjes’ aan de man, zodat het publiek de refreinen van de liederen kon meezingen. Die liederen vertelden het verhaal van vreselijke moorden,
oorlogsleed, pikante liefdesperikelen, modeverschijnselen, koersoverwinningen, … maar vooral van veel plezante gebeurtenissen. Soms maakten zij gebruik van ‘plakkaten’ of ‘rolprenten’ waarop het verhaal in tekeningen werd verduidelijkt. In dat volksliedgenre leeft onze gezongen traditie voort, die men niet alleen moet horen maar ook en vooral moet zien zingen! Lied- en meezingprogramma met historische duiding van tweemaal 45’ of naar de wens van de inrichters.