MARKTZANGERS BEZINGEN DE GROOTEN OORLOG

Nooit werd een oorlog meer bezongen dan de Eerste Wereldoorlog. De voornaamste reden is dat de grootste wereldbrand aller tijden als het ware in onze achtertuin werd uitgevochten. In honderden liederen geven de marktzangers informatie die we in de geschiedenisboeken niet of nauwelijks aantreffen. Zij brengen in hun liederen niet zozeer de opgeklopte verhalen over grote veldslagen en de politieke verwikkelingen dan wel het onnoemelijke en vooral onnodige leed die WOI teweeg gebracht heeft.300px-It's_a_long_way_to_Tipperary

Marktzangers informeerden langs hun ‘vliegende blaadjes’ de gewone man over het reilen en zeilen in de maatschappij, zo ook over de Eerste Wereldoorlog in het begin van de twintigste eeuw. Bij gebrek aan informatiekanalen, waarvan wij vandaag de dag zo veelvuldig gebruik maken, was vooral de plattelandsbevolking in die vroegere tijden immers onwetend wat zich in het land en in de wereld afspeelde. De marktzanger was derhalve toen een welgekomen gast en werd ongemeen populair bij het volk (Tamboer!).

Liedprogramma van 50’, 70’ of tweemaal 45’ met korte pauze. Het wordt gebracht met een afwisseling van historische duiding en powerpoint-ondersteuning.