GESCHIEDENIS VAN DE MARKTZANG tot TAMBOER

GESCHIEDENIS VAN DE MARKTZANG tot TAMBOER

Er is waarschijnlijk geen land in Europa waar de straatzangers meer en ook langer actief waren dan in Vlaanderen. Op markten, kermissen, bedevaarten en andere gelegenheden waar publiek samenstroomde, waren ze er eeuwen niet weg te denken. De bekendste naam van de talrijke groep marktzangers uit de eerste helft van de 20ste eeuw is ongetwijfeld Lionel Bauwens, alias Tamboer. Hij was als ‘meester-animator’ de ongekroonde keizer onder hen die qua populariteit ver boven zijn collega’s marktzangers uitsteeg.De 3 Tamboers 001

Maar wie waren zijn voorgangers? Hoe evolueerden de straatzangers uit voorbije eeuwen tot de ons bekende marktzangers uit de 20ste eeuw? We ontdekten sporen van ‘speellui’ in de 9de eeuw! Ze zijn langs de middeleeuwen en recentere eeuwen gepasseerd tot in de 20ste eeuw.

De marktzangers waren de ‘nieuwsbrengers’, de journalisten voor het gewone volk in tijden met weinig of geen informatiebronnen over wat er in eigen land en in de wereld gebeurde.

Ze bezongen vaak de waarheid op een ongezouten manier. Daardoor kwamen ze meermaals in conflict met wereldlijke en kerkelijke leiders. Dat heeft Tamboer dikwijls tot zijn scha en schande ondervonden. Maar dat bepaalde juist de populariteit van de marktzanger!

Van Tamboer kon men zeggen dat hij een doorn in het oog van de wereldlijke en geestelijke gezagsdragers, de schrik van de boeren en de lieveling van het grote publiek was.

Lied- en meezingprogramma met historische duiding en powerpoint-presentatie van tweemaal 45’.